Į pradžią Kraštotyros žinios Žymūs Birštono žmonės Juozas Palionis – knygų autorius ir leidėjas
Atgal

Juozas Palionis – knygų autorius ir leidėjas

Juozo Palionio knygos 

J. Palionis. gyvenimo takuPalionis, Juozas (1950-2011)
Gyvenimo taku : [vaizdeliai, eilėraščiai, aforizmai] / Juozas Palionis. - Vilnius : P. Kalibato individuali įmonė "Petro ofsetas", 2002 (Vilnius : Petro ofsetas). - 39, [1] p. ; 15 cm. - Tiražas [2500] egz. - ISBN 9955-534-18-4

J. Palionis. Lūkesčių lietusPalionis, Juozas (1950-2011)
Lūkesčių lietus : [kūrybos rinktinė] / Juozas Palionis ; dailininkė Ieva Bunokaitė. - Vilnius : Trys žvaigždutės, 2004 (Vilnius : Spauda). - 92, [3] p. : iliustr. ; 21 cm. - Tiražas 5000 egz. - ISBN 9955-454-88-1

Juozas Palionis. Pasidalinkime mintimisPalionis, Juozas (1950-2011)
Pasidalinkime mintimis : [aforizmai, eilėraščiai, epigramos] / Juozas Palionis. - Vilnius : Trys žvaigždutės, 2011 (Vilnius : Spauda). - 109, [3] p. : portr. ; 16 cm. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 978-609-431-016-4

J. Palionis. Pėdos tėviškės žemėjePalionis, Juozas (1950-2011)
Pėdos tėviškės žemėje : [Lietuvos Respublikos Seimo nario 2000-2008 metų veiklos ataskaita] / Juozas Palionis. - Vilnius-Prienai [i.e. Vilnius] : Trys žvaigždutės, 2008 (Vilnius : Spauda). - 95, [1] p. : iliustr., žml. ; 24 cm. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 978-9955-641-79-7

Kinderis, Zenonas (1937-)
Trečiąjį milijoną sausinant / Zenonas Kinderis, Juozas Palionis. - Vilnius : Mokslas, 1980. - 91 p. : iliustr. - (Žemės ūkio gamybos pirmūnų keliu)

V.Petkevičienė, J.Palionis. Čia Nemunas vingiuoja

Petkevičienė, Valė
Čia Nemunas vingiuoja / Valė Petkevičienė, Juozas Palionis. - Vilnius : Trys žvaigždutės, 2012. - 528 p. : iliustr. - Bibliografija: p.525. - Tiražas 500 egz. - ISBN 978-609-431-034-8

CD Lukesčių lietusDzūkijos aidai ( ansamblis)
Lūkesčių lietus [garso įrašas] : dainos / atlieka ansamblis ''Dzūkijos aidai'' ; Juozas Palionis, tekstas ; muzika Alvydo Tamašausko ir Remigijaus Mickaus. - Vilnius : BOD Group, 2007. - 1 garso diskas (25 min.39 sek.) ; 12 cm

Juozas Palionis – knygų iniciatorius, sudarytojas, leidėjas

Artimi toliaiArtimi toliai : Birštono ir Prienų krašto poetų kūryba / [sudarytojas Juozas Palionis]. - Vilnius : Trys žvaigždutės, [2008] (Vilnius : Spauda). - 223, [1] p. : iliustr., portr. ; 18 cm. - Aut.: Mindaugas Adamonis, Danutė Daina Aleknavičiūtė-Palubinskienė, Ramutė Onutė Bidvienė, Gintautas Dabrišius, Asta Ferevičienė, Janina Gylienė, Ona Valerija Grybauskienė, Magdelena Gudeliauskienė, Vaidotas Karvelis, Stasė Kastienė, Aurelija Kleizienė, Elvyra Krasinskaitė-Germanienė, Irena Veronika Makauskienė, Ona Marčiulionienė, Alfonsas  Mekionis, Juozas Palionis, Palma Pugačiauskaitė, Eugenija Raudienė, Stefa Rimkutė-Juršienė, Aldona Ruseckaitė, Irena Sipavičienė, Irutė Sipavičiūtė-Visickienė, Alvyra Sventickienė, Aldona Milda Šaulytė-Valatkienė, Teresė Varanauskienė, Rasa Zdanevičienė. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 978-9955-641-69-8

Gili žodžių versmėGili žodžių versmė : Birštono ir Prienų krašto poetų kūryba / [sudarė Juozas Palionis ; panaudoti Astridos Žilinskaitės ofortai]. - Vilnius : Trys žvaigždutės, 2007 (Vilnius : Spauda). - 159, [1] p. : iliustr., portr. ; 18 cm. - Aut.: Gintautas Dabrišius, Asta Ferevičienė, Birutė Grižienė, Arūnas Kamandulis, Anarsija Mikalauskaitė-Adamonienė, Danutė Natkevičienė, Kęstutis Orinas, Juozas Palionis, Inga Pranskevičiūtė, Palma Pugačiauskaitė, Marija Raižytė-Stanionienė, Regina Rasimaitė-Dumbliauskienė, Stefa Rimkutė-Juršienė, Onutė Ročienė, Aldona Ruseckaitė, Irena Sipavičienė, Aldona Milda Valatkienė, Vilytė Viluišytė-Stelmokienė, Rasa Zdanevičienė. - Tiražas 3000 egz. - ISBN 978-9955-641-46-9
Kn. taip pat: Kaip šaltinio gaiva / Juozas Palionis, p. 3-4

Gvenimo mokyklaGyvenimo mokykla : Prienų kraštas: istorija, žmonės, kūryba / [sudarytojas Juozas Palionis]. - Vilnius : Trys žvaigždutės, 2004 (Vilnius : Spauda). - 140, [4] p. : iliustr. ; 28 cm. - Turinyje aut.: Anarsija Adamonienė, Mindaugas Adamonis, Domas Akstinas, Antanina Aleknavičienė, Onutė Andrulevičienė, Marija Birbilaitė-Budnikienė, Vytautas Bubnys, Danutė Buzūnienė, Kazė Dabrišienė, Danutė Dvilinskaitė, Juozas Eidukevičius, Birutė Grižienė, Ona Valerija Grybauskienė, Danutė Marija Jasiulionytė-Šarauskienė, Ona Joana Jolaitė, Stefa Juršienė, Vytautė Kurtovienė, Jeronimas Laucius, Konstantinas Lincevičius, Nijolė Luobikytė-Abramavičienė,  Justinas Marcinkevičius, Stasė Markūnienė, Virginija Maščinskienė, Teresė Murauskaitė, Danutė Natkevičienė, Jonas Palionis, Juozas Palionis, Danutė Palubinskienė, Vincas Petruševičius, Eugenija Rimšienė, Aldona Ruseckaitė, Mindaugas Strukčinskas, Ramutė Šimukauskaitė, Algis Uždavinys, Aldona Milda Valatkienė, Birutė Vilkutaitytė-Gedvilienė, Rasa Zdanevičienė, Danutė Zieniūtė. - Tiražas 5000 egz. - ISBN 9955-454-82-2

Kur tekejo ŠlavantaDegutytė, Aldona
Kur tekėjo Šlavanta : prisiminimai apie XIX amžiaus pabaigos ir XX amžiaus Pašlavančio kaimą / Aldona Degutytė, Romas Mažeika, Juozas Palionis. - Vilnius : Trys žvaigždutės, 2009 (Vilnius : Spauda). - 126, [2] p. : iliustr., portr. ; 24 cm. - Tiražas 300 egz. - ISBN 978-9955-641-90-2

Užaugau ąžuolu Nemuno vingiuosUžaugau ąžuolu Nemuno vingiuos : Birštono gimnazijos mokinių kūryba / [sudarytoja A. Ferevičienė]. - Vilnius : Trys žvaigždutės, 2009 (Vilnius : Spauda). - 46, [2] p. : iliustr. ; 24 cm. - Aut.: Žingirdas Armanavičius, Lukas Bendaravičius, Renata Bubnytė, Auksė Buganauskaitė, A. Ferevičienė, Emilija Ferevičiūtė, Gerda Gramauskaitė, Daumantas Grigaliūnas, Agnė Grigonytė, Greta Gudauskaitė, Ineta Kaškonaitė, Simona Kazlauskaitė, Giedrė Kederytė, Radvilė Krušnauskaitė, Ieva Kučinskaitė, Marija Kučinskaitė, Kostas Lėckas, Toma Mačiulytė, Milda Martynaitytė, Ieva Mickevičiūtė, Kotryna Norkevičiūtė, Juozas Palionis, Lukas Pucilauskas, Pranas Remeika, Giedrė Statkevičiūtė, Martynas Stiklius, Sandra Šimkevičiūtė, Justė Šulniūtė, Vaida Tumosaitė, Rokas Urbanavičius, Jarūnė Vaitkevičiūtė, Monika Vaitkevičiūtė, D. Vyšniauskienė, Viltė Ulinskaitė. - Tiražas 500 egz. - ISBN 978-9955-641-93-3

Žmonės ir darbaiŽmonės ir darbai : Prienų krašto šviesuoliai: [Leidinyje yra ir Birštono krašto žmonių biografijų] /  [idėjos autorius, knygos sudarytojas ir leidėjas Juozas Palionis ; medžiagą surinko ir rengė spaudai Antanina Aleknavičienė]. - Vilnius : Trys žvaigždutės, 2007 (Vilnius : Spauda). - 463, [1] p. : iliustr., portr. ; 25 cm. - Turinyje aut.: Anarsija Adamonienė, Justinas Adomaitis, Antanina Aleknavičienė, Aldona Aleksiejūnienė, Vytautas Alenskas, Ona Ališauskienė, Onutė Andriulevičienė, S. Andriušis, Sigitas Bagdonas, Angelė Bajorienė,  Juozas Barkauskas, Antanas Baronas, Ona Bartkutė-Laukaitienė, Pijus Brazauskas, Myra Brazauskienė, Aldona Bubnienė, Vytas Bujanauskas, Juozas Burakauskas, Dainora Butkutė, Birutė Grižienė, Česlovas Iškauskas, Paulina Nijolė Jasiulionytė-Vyšniauskienė, Genovaitė Juškevičiūtė, Angelė Kačergytė-Redeckienė, Nastazija Kairiūkštytė, Lina Kastytė, Gražina Kavaliauskienė, Joalita Kočanienė, Zigmas Koncevičius, Daina Krukonienė, Danutė Labanauskienė, Dalia Lazauskienė, Albina Ona Lengertienė, Antanas Lukša, Agnė Mackevičienė, Rita Margelevičiūtė, Stasė Markūnienė, Ignas Medziukas, Teresė Murauskaitė, Danutė Natkevičienė, Juozas Palionis, Onutė Patronaitienė, R. Plumpienė, Valentina Radzevičienė, Gailutė Ragavičienė, Dalytė Raslavičienė, Anelė Razmislavičienė, Eugenija Rimšienė, Romualda Spūdienė, Vincas Staniulis, Rasma Strikauskienė, Helmutas Šabasevičius, Ramutė Šimukauskaitė, Juozas Šleikus, Juozapas Užupis, Genovaitė Valatkienė, Onutė Valkauskienė, Skaidrė Vinklerienė, Dalia Visockienė, Jaunius Vylius,  Ona Voverienė, Ona Zmejauskienė. - Tiražas 2000 egz. - ISBN 978-9955-641-63-6 (įr.)

Darbai ir žmonės. D. 2Žmonės ir darbai. D.2 : Prienų ir Birštono krašto šviesuoliai. / sudarė Antanina Aleknavičienė ; redaktorė Anarsija Adamonienė ; knygos įdėjos autorius LR Seimo narys Juozas Palionis. - Vilnius : Trys žvaigždutės, 2013. - 624 p., portr. : iliustr. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 978-609-431-046-1

Juozas Palionis – knygų rėmėjas

Justinas Adomaitis. Kaimas gyvasAdomaitis, Justinas
Kaimas gyvas / Justinas Adomaitis. - Vilnius : Trys žvaigždutės, 2008 (Vilnius : Spauda). - 359, [1] p. : iliustr. ; 25 cm
Tiražas 1000 egz.
ISBN 978-9955-641-70-4 (įr.)

Albina Blekaitienė. Gyvenkime draugeBlekaitienė, Albina
Gyvenkime drauge : [eiliuotos pasakos] / Albina Blekaitienė ; dailininkė Rima Stasiūnaitė. - Vilnius : Trys žvaigždutės, 2003 (Vilnius : Spauda). - 31, [2] p., įsk. virš. : iliustr. ; 21 cm
Turinys: Kaip šuo draugo ieškojo ; Pelenius ; Kaip karalius ėjo vogti. - Kn. taip pat: Apie save: p. 32. - Tiražas 2000 egz.
ISBN 9955-454-56-3

Gyvenu EuropojeGyvenu Europoje : Prienų krašto moksleivių kūrybinio konkurso laureatų darbai / [iliustravo Prienų "Revuonos" vidurinės mokyklos moksleiviai]. - Vilnius : Trys žvaigždutės, 2003 (Vilnius : Spauda). - 31, [2] p., įsk. virš. : iliustr. ; 21 cm
Tiražas 5000 egz.
ISBN 9955-454-60-1

Vincas Petruševičius. Šviesos srautu prabėgti šį pasaulįPetruševičius, Vincas
Šviesos srautu prabėgti šį pasaulį… : eilėraščiai ir atsiminimai / Vincas Petruševičius ; [sudarė ir parengė Jonas Mikučiauskas, Virginija Maščinskienė, Danutė Dainienė]. - Vilnius : Trys žvaigždutės, 2005 (Vilnius : Spauda). - 141, [1] p. : iliustr., faks., portr. ; 21 cm
Turinyje atsiminimų aut.: Antanina Aleknavičienė, Vladas Bobinas, Danutė Dainienė, Onutė Gluoksnienė, Juozas Griška, Birutė Juodsnukienė, Marija Liaukutė, Danguolė Lincevičienė, Marijona Lincevičienė, Vytautas Martusevičius, Virginija Maščinskienė, Antanas Matusevičius, Ada Medelienė, Vincas Medelis, Jonas Mikučiauskas, Regina Mikučiauskienė, Antanina Mockapetrienė, Daina Neverauskaitė-Krukonienė, Konstancija Paužaitė, Aldona Ruseckaitė, Kazimieras Skučas, Juozapas Užupis, Alma Vaišnienė, Jonas Žiūkas, Algirdas Žukauskas, Laimutė Žukauskienė. - Tiražas 700 egz.
ISBN 9955-641-18-5

Poezijos pavasarėlisPoezijos pavasarėlis'2007 : Prienų rajono moksleivių poezijos konkurso laureatų darbai / [iliustravo Prienų "Revuonos" vidurinės mokyklos moksleiviai]. - Vilnius : Pasaulinės lietuvių vaikų literatūros asociacija "Lietuviška vaikų knyga" : Trys žvaigždutės, 2007 (Vilnius : Spauda). - 30, [1] p., įsk. virš. : iliustr. ; 21 cm
Kn. taip pat: Pavasarėlio žiburėliai / Rasa Zdanevičienė, p. 5. - Tiražas 500 egz.
ISBN 978-9986-764-11-3

peliksas martisiusSūduvos švietėjas kunigas Peliksas Martišius / [medžiagą rinko Anarsija Adamonienė, Ingrida Žilevičienė, Antanina Aleknavičienė]. - Vilnius : Trys žvaigždutės, [2006] (Vilnius : Spauda). - 110, [1] p. : iliustr., portr. ; 21 cm
Turinyje aut.: Bernardas Aleknavičius, Antanas Baronas, Vytautas Darutis (Daraškevičius), Pranas Dovydaitis, Juozas Eidukevičius, Juozas Gustaitis, Vytautas Lakickas, Irena Marcinkevičienė, Ignas Medziukas, Juozas Peckus, Juozas Šadzevičius, Teofilė Šalčiūtė, Albinas Valentavičius, Leokadija Vilkutaitytė-Civinskienė, Birutė Vilkutaitytė-Gedvilienė. - Tiražas 500 egz.
ISBN 9955-641-31-2