Į pradžią Mokamos paslaugos
Atgal

Mokamos paslaugos

MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

(Patvirtinta Birštono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-237)

Eil.   Nr.

Paslaugos   pavadinimas

Mato vienetas

Paslaugos   kaina (Eur)

1.

Vartotojo pažymėjimas*

1 vnt.

1,00 Eur

2.

Dokumentų kopijavimas, spausdinimas, skenavimas (nespalvotos kopijos A4 formatu)

1 psl.

0,10 Eur

3.

Dokumentų kopijavimas, spausdinimas, skenavimas (nespalvotos kopijos A3 formatu)

1 psl.

0,20 Eur

4.

Dokumentų kopijavimas, spausdinimas, skenavimas (spalvotos kopijos paprastame popieriuje A4 formatu)

1 psl.

0,30 Eur

5.

Dokumentų kopijavimas, spausdinimas, skenavimas (spalvotos kopijos paprastame popieriuje A3 formatu)

1 psl.

0,60 Eur

6.

Dokumentų kopijavimas, spausdinimas, skenavimas (spalvotos kopijos fotopopieriuje A4 formatu)

1 psl.

1,00 Eur

7.

Skaitmeninės informacijos nuskaitymas-skenavimas

1 psl.

0,15 Eur

8.

Bibliografinių sąrašų ir rodyklių sudarymas bei redagavimas pagal individualią užklausą**

1 įrašas

0,10 Eur

9.

Atrankinės informacijos paslaugų teikimas pagal užsakymą*

1 įrašas

0,10 Eur

10.

Dokumentų parsiuntimas iš kitų Lietuvos bibliotekų (TBA)

Taikomi Lietuvos pašto įkainiai

-

11.

Komercinės reklamos (plakatai, kilnojamoji atributika ir pan.) eksponavimas**

A4 1 savaitė

A3 1 savaitė

A2 1 savaitė

1,50 Eur

2,00 Eur

2,85 Eur

12.

Reklaminės medžiagos (skrajutės ir kt.) sklaida bibliotekos patalpose**

Iki 100 vnt. mėnesiui

Nuo 200 vnt. mėnesiui

10,00 Eur

20,00 Eur

13.

Birštono viešosios bibliotekos organizuojamų seminarų ir konferencijų dalyvio mokestis

-

Nuo 20,00 iki 50,00 Eur

14.

Delspinigių dydis už laiku negražintą panaudai gautą dokumentą (knygą ir kt.)

1 dokumentas, 1 kalendorinė diena

0,03 Eur

 

*pažymėta paslauga pirmą kartą nemokamai teikiama vaikams ir moksleiviams, vaikų globos auklėtiniams, bedarbiams, neįgaliesiems, senjorams, Birštono savivaldybės gyventojams, pateikusiems Birštoniečio kortelę

 **pažymėtos paslaugos Birštono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms ir nevyriausybinėms organizacijoms teikiamos nemokamai 

DĖL BIRŠTONO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VARTOTOJO PAŽYMĖJIMO IR MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO

Skaitytojai registruojami laikantis„Naudojimosi Birštono viešąja biblioteka taisyklių“.