Atgal

Apie Arvydą Vilkaitį

Tai, kas Tavim kadaise prasidėjo,
Nepasibaigs drauge su tavimi.
Algimantas Baltakis

lietuviai arktyje

Lietuviai Arktyje = Lithuanians in the Arctic / Laptevų jūros tremtinių brolija "Lapteviečiai" ; [sudarė Jonas Markauskas ir Jonas Rytis Puodžius]. - 2-oji patais. ir papild. laida. - Kaunas : Naujasis lankas, 2008 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 135, [1] p. : iliustr. ; 21 x 29 cm. - Aut.: Dalia Grinkevičiūtė, Jonas Markauskas, Gintautas Martynaitis, Arvydas Šaltenis, Ričardas Vaicekauskas. - Iliustr.: Gintautas Martynaitis. - Gretut. tekstas liet., angl.. - Tiražas 2000 egz.. - ISBN 978-9955-03-427-8 (įr.)
Kn. taip pat: Pasmerktieji negrįžti / Vytautas Landsbergis, p. 7-9

Aksomaitienė, Silvija. Knyga, veikianti protą ir širdį : [Apie A. Vilkaičio knygą  „Gyvensim" // Gyvenimas - 1999, geg. 29, p. 3.

Arvydas Vilkaitis : [buvęs ilgametis Prienų miškų urėdijos Birštono girininkas, 1929 01 15 - 1997 02 11 : nekrologas] / Bendradarbiai - Portr. // Mūsų girios - 1997, Nr. 4, p. 29

Arvydas Vilkaitis: [Nekrologas] // Lietuvos aidas.- 1997, vas. 12, p. 21.

Asipavičienė, Stasė
Literatūrinis-muzikinis prisiminimų vakaras Birštone / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. // Naujasis Gėlupis. - 2019, birž. 22, p. 7, 10.
Turinys: Su tėvais ir seserim ištrėmė iš Lietuvos ; Birštone – klestėjimo metai ; Prisimintas ir A. Vilkaičio tėvas ; Visada rūpėjo, kokia bus Lietuva ; Mokė anūkes pažinti gamtą ; Merė tikisi, kad visi išvykę birštoniečiai grįš
Birželio 13-osios vakarą literatūrinis-muzikinis projektas „Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai vakarai Birštone 2019 m." pakvietė prisiminti Birštono girininko, rašytojo, tremtinio A. Vilkaičio gyvenimą ir darbus.

Balinskas, Jonas
„Neįmanoma pamiršti tų dienų...“ / Jonas Balinskas // Gyvenimas. - 2011, rugs. 17, p. 3-4.
Apie kurso draugą, buvusį Birštono girininką A. Vilkaitį.

vilkaitis siaureje 2Arvydas Vilkaitis Šiaurėje

Berželionis, Algirdas. Rektoriaus sūnus – ledo vaikas: [Apie A. Vilkaitį] // Girios. – 1989, Nr. 1, 2.

Birštonas: [Viešojoje bibliotekoje pristatyta A. Vilkaičio knyga „Gyvensim“] // Respublika. – 1999, geg. 29, p. 7.

Buchaveckas, Stanislovas. Nauja „lapteviečių“ knyga : [apie A. Vilkaičio memuarų knygos „Gyvensim“ pristatymą Vilniuje] // Voruta - 1999, bal. 24, p. 3.

„Gyvensim"...: [Apie A. Vilkaičio knygos pristatymą Birštono VB ] // Gyvenimas.- 1999, geg. 29, p. 3.

„Jis visad šalia“...: [ Apie A. Vilkaitį  ir jo knygos „Gyvensim" pristatymą  Birštono VB] // Birštono kronika. – 1999, geg. 28.

Juronytė, Inga
Atidengta atminimo lenta Vilkaičiams / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2011, kovo 19, p. 6-7.
Kovo 10-ąją, Nepriklausomybės atkūrimo dienos išvakarėse, prie Birštono girininkijos atidengta atminimo lenta čia gyvenusiems šviesaus atminimo žmonėms, buvusiems tremtiniams Elenai ir Arvydui Vilkaičiams.

Juronytė, Inga
Maloniam ir kultūringam poilsiui gamtoje / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. - Su Prienų urėdijos urėdo pavaduotojo J. Koklevičiaus pasisakymu - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2011, bal. 6, p. 6-7.
Apie Prienų urėdijos rekreacinius objektus, jų atsiradimą ir plėtrą, paminėtas A. Vilkaitis.

Juronytė, Inga
„Malonu žmonėms daryti gera...“ / Inga Juronytė. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2009, vas. 11, p. 6.
Birštono viešojoje bibliotekoje paminėtos birštoniečio, buvusio girininko, tremtinio, rašytojo A. Vilkaičio gimimo 80-osios metinės.

Juronytė, Inga
Susitiko trys miškininkų kartos / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2012, rugs. 19, p. 6.
Birštono miškininkai savo profesinę šventę, Miškininko dieną, susitiko girininkijoje, po to lankėsi kalbininko, profesoriaus J. Kazlausko tėviškėje, kur gyvena ir kurią tvarko eigulys V. Kazlauskas, prisimintas A. Vilkaitis.

Mačiūtė, Genovaitė
Jiems plazda Vasario 16-osios vėliavos / Genovaitė Mačiūtė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2014, vas. 15, p. 4.
Birštono viešojoje bibliotekoje parengta literatūros paroda „Tėvynė Lietuva jiems kelią nušvietė“, skirta Lietuvos patriotų, birštoniškių Povilo Buzo 95-osioms, Arvydo Vilkaičio 85-osioms, Jono Žičkaus 90-osioms gimimo metinėms.

 ekspedicija laptevu-1989 2

Nuotrauka iš ekspedicijos prie laptevų jūros 1989 m. 

Markauskas, Jonas
Apie brolijos „Laptieviečiai“ veiklą / Jonas Markauskas. - Iliustr. // Lietuvos aidas. - 2006, spal. 9, p. 10.
Apie visuomeninės organizacijos „Laptieviečiai“ - Laptevų jūros tremtinių brolijos veiklą, brolijos narių parašytas ir parengtas knygas apie lietuvių tremtinių gyvenimą prie Laptevų jūros (str. minimi „Laptieviečių“ brolijos nariai J. Puodžius, J. Masiulienė, A. Vilkaitis, R. Staugaitis, J. Gasiūnas, G. Martynaitis, D. Grinkevičiūtė, R. Vaicekauskas,. H. Dzikas ir A. Šalčiūtė).

Murauskaitė, Teresė. Arvydas Vilkaitis : [biografija] / Teresė Murauskaitė. - Portr. // Žmonės ir darbai. - Vilnius : Trys žvaigždutės, 2007. - P. 244-245.

Murauskaitė, Teresė
Girininką Arvydą Vilkaitį prisiminus / Teresė Murauskaitė // Gyvenimas. - 2011, rugs. 17, p. 3.
Šiemet sukanka 70 metų, kai ilgametis Birštono girininkas kartu su tėvais buvo ištremtas į Sibirą.

Murauskaitė, Teresė
Išėjęs, bet nepamirštas / Teresė Murauskaitė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2009, vas. 14, p. 4.
Birštono viešojoje bibliotekoje paminėtos birštoniečio, buvusio girininko, tremtinio, rašytojo A. Vilkaičio gimimo 80-osios metinės.

Murauskaitė, Teresė
Mažasis Birštono girininkijos jubiliejus / Teresė Murauskaitė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2010, rugs. 18, p. 4.
Birštono girininkija atkurta 1910 metais, pateikiami jos  istorijos puslapiai.

Pranaitytė, Vanda
Miškininko diena Birštone / Vanda Pranaitytė. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2011, spal. 1, p. 5.
Birštono miškininkai paminėjo savo profesinę šventę, prisimintas buvęs girininkas A. Vilkaitis.

Arvydas Vilkaitis su žmona Elena

Arvydas Vilkaitis su žmona Elena Birštono viešojoje bibliotekoje po knygos
„Tremtinio dalia“ pristatymo 1990 metų gruodžio 12 dieną

Staniulis, Vincas. Kodėl jie ten išliko: [Apie A. Vilkaitį, jo knygą „Tremtinio dalia" // Naujas gyvenimas.- 1990, gruod. 22.

Staniulis, Vincas. Rašė antrą knygą: [Mirė A. Vilkaitis] // Kauno diena - 1999, vas. 14, p. 4.

Šventinę nuotaiką kūrė jaunimas. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2011, kovo 19, p. 5.
Nepriklausomybės atkūrimo dienos išvakarėse, prie Birštono girininkijos atidengta atminimo lenta čia gyvenusiems šviesaus atminimo žmonėms, buvusiems tremtiniams Elenai ir Arvydui Vilkaičiams, Kovo 11-osios minėjime dalyvavo Nepriklausomybės Akto signataras A. Rudys.

Tamašauskienė, Jolanta. Nauji puslapiai iš tremties : [apie knygas - A. Vilkaičio „Gyvensim“ ir „Lietuviai Arktyje“] / Jolanta Ramašauskienė // Kėdainių garsas - 2000, spal. 28, p. 3, 5.

Tėvo ir sūnaus knygos : [apie V. Vilkaičio ir jo sūnaus A. Vilkaičio knygas] // Kauno diena - 1999, liep. 17, p. 18.

vilkaitis anukes

Arvydas Vilkaitis su žmona ir anūkėmis 

Vilkaičių prisiminimai Apie Arvydą Joną Vilkaitį / Milda Vilkaitytė, Rūta Vilkaitytė // Gyvenimas - 1999, geg. 29, p. 3.

Visus sujungusi tremtinio dalia. - Iliustr. // Gyvenimas. - 2019, birž. 22, p. 3–4.
Gedulo ir vilties dienos išvakarėse projektas „Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai vakarai Birštone 2019 m." pakvietė prisiminti Birštono girininko, rašytojo, tremtinio A. Vilkaičio gyvenimą ir darbus.