Atgal

Birštonas prisimena Kazį Binkį

dedikacija

2013 m. rugpjūčio 23 d. poezijos ir muzikos vakarų ciklo „Po žvaigždėtu rugpjūčio dangum" renginyje paminėtos 120-osioms Kazio Binkio gimimo metinėms. Vakare dalyvavo aktoriai Virginija Kochanskytė ir Petras Venslovas, dainininkė Rita Preikšaitė ir pianistė Beata Vingraitė.

Asipavičienė, Stasė
Vakaras su šelmiškuoju Kaziu Binkiu / Stasė Asipavičienė. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2013, rugpj. 28, p. 7.
Birštone įvyko trečiasis kamerinių poezijos ir muzikos vakarų ciklo „Po žvaigždėtu rugpjūčio dangum" renginys, skirtas 120-osioms poeto Kazio Binkio gimimo metinėms.

Dedikacija Kaziui Binkiui

„Kišenėj pavasarių šimtas" : dedikacija Kaziui Binkiui - Birštono viešosios bibliotekos informacija // Krašto vitrina. - ISSN 1648-6226. - 2013, rugpj. 23, p. 8.Kvietimas į trečiąjį kamerinių poezijos ir muzikos vakarų ciklo „Po žvaigždėtu rugpjūčio dangum" renginį, skirtą 120-osioms poeto Kazio Binkio gimimo metinėms.

Kuzmickas, Vytautas
Birštono kurorto vystymosi pradžiai Lietuvos valstybėje 90 metų (II) / Vytautas Kuzmickas. - Iliustr. - Rubrika: Prie Vytauto kalno // Naujasis Gėlupis. - ISSN 1392-7248. - 2013, lapkr. 30, p. 7.
Turinys: Vyriausybės įpareigojimai kurortui ; Birštono kurorto atidarymas 1924 birželio 1 d. ; Svečių pasisakymai ; Kurorto vaizdas 1924 m.

Straipsnyje cituojamas K. Binkio straipsnis apie Birštono kurorto atidarymą 1924 m.