Atgal

Apie Kazį Binkį

keturiu veju

Aš Binkio niekad nesu matęs, tačiau kažkodėl tikiu J. Aisčio žodžiams: majestotiškas, juodas, kaip Edgar Poe juodvarnis... Ir gailiuos, jeigu iš viso dera žmogui gailėtis to, kas buvo ne jo gadynėje. Gailiuos jo nematęs ir nepažinęs, nes tai būta tikrai šaunios ir įdomios asmenybės.
Kostas Ostrauskas

Birutė Ciplijauskaitė. Kazys Binkis ir 1920-tųjų metų poetinės tradicijos 

Sigitas Geda. Kazys Binkis visu ūgiu

Algirdas Julius Greimas. Binkis – vėliauninkas

Kostas Ostrauskas. Kazys Binkis. Literatūrinis portretas