Atgal

Kazys Binkis apie Birštono kurortą

skrinska tynes

Jokūbo Skrinskos nuotrauka

Binkis, Kazys. Birštono kurortas ir jo atidarymas : [1924 m.] // Raštai. - Vilnius : Pradai, 1999. – T. 6, p . 515-516, 517.

Binkis, Kazys. Jauniausia Lietuva : romantiška poema // Raštai. - Vilnius : Pradai, 2003. – T. 2, p. 229-260.

Apie Birštono kurortą p. 258–260.

Papilio aras / Jonas Aistis // Dievai ir smūtkeliai ; Apie laiką ir žmones ; Milfordo gatvės elegijos. – Vilnius : Lietuvos rašytojų s-ga, 1991. – P. 209–219.

216 p. minima, kad K. Binkis, pasiilgęs gamtos, su linksma kompanija lankydavosi Birštone.