Atgal

Kazio Binkio biografija

Kazys Binkis

Nusišluostykit priekaiščiais šypsenas
ir pagalvokit, kaip sunkiai aš užtempiau
Jums ant šakotų širdžių
Savo poezijos pirštines.
Kazys Binkis

Kazys Binkis gimė 1893 m. lapkričio 4 d. Biržų apskrityje Gudelių kaime. Mokėsi Papilio pradinėje, Biržų keturklasėje mokykloje, „Saulės" mokytojų kursuose Kaune. 1910 m. įstojo į Voroneco (netoli Švenčionių) žemės ūkio mokyklą, bet dėl lėšų trūkumo jos nebaigė. 1913 m. persikėlė į Vilnių, privačiai rengėsi brandos atestatui.

Nuo 1909 m. K. Binkis pradėjo spausdinti prozos vaizdelius, eilėraščius „Viltyje", „Vaivorykštėje", „Pirmajam bare". 1915 m. baigė Lietuvių komiteto mokytojų kursus Vilniuje, mokytojavo Papilyje. 1918 m. buvo išrinktas Biržų apskrities tarybos pirmininku. 1919 m. paskirtas Vilniuje leisto žurnalo „Liepsnos" redakcijos sekretoriumi. Tais pat metais persikėlė į Kauną. Dirbo spaudos biure, įstojo savanoriu į Geležinio Vilko pulką. 1920–1923 metais su pertraukomis studijavo literatūrą ir filosofiją Berlyno universitete. Tuo pat metu dalyvavo literatūriniame „Keturių Vėjų" sąjūdyje, buvo beužsimezgančio lietuviškojo futurizmo vadu (1922–1928 m.). Vertėsi literatūriniu darbu. 1922 m. (su kitais rašytojais) išleido „Keturių vėjų pranašą", sumanė žurnalą „Keturi vėjai" (1924 m.). Kazys Binkis parengė lietuvių poezijos ir liaudies dainų antologijas. Poetas dirbo Lietuvių rašytojų draugijoje, keletą metų buvo jos valdybos narys, prisidėjo prie „Literatūros naujienų" leidimo, vertėsi žurnalistika. Kūrybinis K. Binkio palikimas nėra didelis, tačiau jis pasižymėjo visuose žanruose. Kūrė humoristines bei satyrines poemas, eiliuotus feljetonus. Išleido poezijos knygų vaikams. Dramaturgijoje debiutavo pjese „Atžalynas" (1938 m.).

Kazys Binkis mirė 1942 m. balandžio 27 d. Kaune.