Į pradžią Projekto "Interaktyvi biblioteka - erdvė kūrybai ir atradimams" kovo mėn. renginių apžvalga
Atgal

Projekto "Interaktyvi biblioteka - erdvė kūrybai ir atradimams" kovo mėn. renginių apžvalga

Filmo peržiūra

Integruota pamoka, filmo „Laiškai Sofijai“ peržiūra, diskusijos, aptarimas įvyko kovo 8 d., supažindinus su nauju interaktyviu ekranu, naudojimosi juo taisyklėmis ir galimybėmis, peržiūrėtas (ištraukomis) filmas „Laiškai Sofijai“. Peržiūroje dalyvavo Birštono meno mokyklos mokiniai su mokytojomis Dalia Jegelevičiene ir Violeta Bingeliene. Peržiūros metu, sustabdžius filmo demonstraciją, mokytoja Dalia Jegelevičienė komentavo vaikams vieną ar kitą epizodą, mokiniai tikslinosi, kas jiems buvo neaišku.  Po peržiūros, mokytojoms D. Jegelevičienei ir V. Bingelienei vadovaujant,  vyko aptarimas, diskusijos. Filmas susirinkusius sudomino. Įdomus jautraus žmogaus, genijaus M. K. Čiurlionio požiūris į muziką ir dailę, graži draugystė ir meilė lietuvių kalbos ir literatūros puoselėtojai Sofijai Kymantaitei, sunkus, išbandymų kupinas judviejų gyvenimas, grėsminga to laikotarpio Lietuvos visuomeninio gyvenimo aplinka, sunkus lietuvių kalbai metas – visa tai susirinkusius  jaudino, apie tai buvo kalbama, aiškinamasi. Manau, kad ir palikę biblioteką, šie jaunuoliai dažnai prisimins šį filmą ir kilusias diskusijas.
Kovo 17 d. bibliotekos 3 aukšte vyko antrieji verslumą, profesinį orientavimą skatinančių mokymų „Sumanios specializacijos beieškant“ užsiėmimai. Dalyvavo BJK (Birštono jaunimo klubo) nariai ir kiti, besidomintys ateities profesijomis, jaunuoliai. Mokymus vedusi Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacijos veiklos koordinatorė Nijolė Dinapienė  pakvietė visus susipažinti, išsakyti šio susitikimo lūkesčius. Vėliau buvo kalbama, jog kiekvienas turi talentus kažkokiai veiklai. Kad lengviau suprastų, kuris kokiai veiklai linkęs, susirinkusieji atliko daugiasluoksnio intelekto klausimyno testą.  Vėliau išklausė pristatymą apie reikalingiausias išmaniąsias specializacijas Lietuvoje, Europoje ir pasauliniu mastu. Tai : energetika, tvari aplinka, sveikatos technologijos, biotechnologijos, agroinovacijos, medžiagų technologijos ir kt.  Mokymai užbaigti aptarimu, kiekvieno pasisakymu, kas jam buvo naudingiausia.
Kovo 18 d. bibliotekos 3 a. vyko kino terapijos vakaras su Humanistinės ir egzistencinės psichologijos instituto psichologais J. Kočiūniene ir R. Petroniu. Buvo peržiūrėtas ir aptartas filmas. Ne visi iki galo žiūrėjo filmą, ne visi liko aptarime.  Po filmo, rateliu susėdus, kiekvienas dalyvis išsakė savo nuomonę, jausmus, nuotaikas. O jos kiekvieno žmogaus vis kitokios..., įvairiai susirinkusius paveikė pagrindinių veikėjų mintys, veiksmai, emocijos, vis kitokie klausimai ir atsakymai kilo bekalbant ir pabaigoje apibendrinant vakarą. Atrodo, jau susikūrė pastovi kino terapijos vakarų gerbėjų grupė.
Visą kovo mėn. vyko vaidybinio filmo kūrybinės dirbtuvės. Buvo skaitomas ir aptariamas A. Požaičio parašytas filmo scenarijus, ieškoma geriausių režisūrinių sprendimų, kuriami filmui būtini rekvizitai, vyko filmavimai ir perfilmavimai (vis siekiant tobulybės). Būtent todėl, kartais Vaikų ir jaunimo aptarnavimo skyrius labai panašėdavo į  garsaus dailininko dirbtuves. Dažnai šią įdomią veiklą stebi daug vaikų ir jaunuolių, bet ne visi ryžtasi sunkiai, nors įdomiai veiklai. O jaunuolį Aivarą Požaitį ši veikla labai įtraukė, jis sukūrė jau ne vieną scenarijų sekantiems filmams, pats filmuoja, režisuoja  ir vaidina. O svarbiausia, šis jaunuolis moka ir turi ką pasakyti, įdomu stebėti  augantį  talentą. Labai padėkoti norisi atsidavusiam filmo operatoriui ir pagrindiniam aktoriui Rokui Subačiui, kurio dėka ši veikla ir pradėta. Režisierės I. Aleksienės dėka filmas įdvasinamas. Kolegė I. Vaitkevičienė taip pat daug prisideda priimant režisūrinius sprendimus, teikdama kūrybiškus pasiūlymus vienai ar kitai nufilmuotai scenai pagerinti.  Visi norime  geriausio rezultato, ši labai įdomi veikla visus įtraukia.
Bekuriant filmus, pasijutome kaip toje patarlėje „Kuo gilyn į mišką, tuo daugiau medžių“, pajutome, kokios didelės įvairių kompiuterinių programų galimybės, kiek daug „kosminės erdvės“ savo gebėjimų tobulinimui... Vėl pagelbėti pasisiūlė bibliotekos savanoris R. Subačius, padrąsindamas, kad „žingsnis po žingsnio einant, bet ką galima išmokti“.  Jis supažindino su įvairiomis galimybėmis naudojant Corel Painter, Corel Video studio Prox8, GIMP programas, mokė  dirbti su kompiuterinėmis nuotraukų tvarkymo programomis.
Nuo pat kovo mėnesio pradžios bibliotekos lankytojai kviečiami rinkti medžiagą (nuotraukas, dokumentus, prisiminimus) ir kurti savo šeimos istorijas skaitmeniniu būdu, dalintis jomis su giminėmis, palikti pildyti būsimoms kartoms, ieškoti panašumų, įdomių likimų, būdo savybių savo giminės žmonių gyvenimuose. Malonu, kad ir čia įvairių pasiūlymų, pagalbos sulaukėme iš bibliotekos  skaitytojų  E. ir R. Dargių, kad atsiliepė Birštono gimnazijos mokytojos I. Montvydienė ir D. Vyšniauskienė  ragindamos savo mokinius rinkti medžiagą, kurti savo šeimos istorijas.

Lauksime ir vėl Jūsų balandžio mėn. renginiuose, kurie tęsiasi.

Vaikų ir jaunimo aptarnavimo skyriaus vedėja                                      Nijolė Raiskienė