Į pradžią Nepaprasta istorija dovanojo nepamirštamą vakarą
Atgal

Nepaprasta istorija dovanojo nepamirštamą vakarą

Renginio vedėjas aktorius Egidijaus Stancikas, Birštono viešosios bibliotekos direktorė Alina Jaskūnienė, kompozitorius Teisutis Makačinas, aktoriai Milė Šablauskaitė ir Algirdas Pintukas

Rugpjūčio 14 d. pakvietėme į unikalų, išimtinai projektui „Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai vakarai Birštone 2018 m.“ režisuotą vakarą, kurio metu atvertėme vieną unikaliausių Lietuvos kultūros istorijos puslapių – prisiminėme pirmojo lietuvių kalba Lietuvoje suvaidinto spektaklio „Amerika pirtyje“ kūrimo užkulisius, permąstėme jo reikšmę mūsų tautos istorijai.

Aktorius Egidijus Stancikas su didele aistra ir užsidegimu, giliu pajautimu pristatė dramos autoriaus Juozo Vilkutaičio-Keturakio biografiją, skaitė rašytojo Antano Vaičiulaičio įžvalgas, kuriose rašytojas teigia, kad „Dramos meno atžvilgiu – tai šedevras“, rašytojų Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės prisiminimus apie spektaklio premjerą Palangoje 1899 m. Gražiausiai tos dienos svarbą atskleidė rašytoja Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, kuriai pašiūrė, kurioje vyko spektaklio premjera, atrodė tarsi šventykla, o žmonių gausa, susidomėjimas viršijo lūkesčius. Nors pašiūrė, kurioje vyko spektaklis, talpino 500 žmonių, tačiau ne visi norintieji tilpo. Susirinkę lauke prašė leisti bent pro plyšelį pažiūrėti. Vos nukritus uždangai, žmonės plojo atsistoję. Plojo ne aktoriams, nes nė vieno jų nežinojo. Plojo pačiai idėjai – pasipriešinti spaudos draudimui ir pagaliau atsiimti lietuviško žodžio laisvę.

Atsiminimų turtingas turinys stebino ir patį aktorių Egidijų Stanciką. Šis džiaugėsi renginio tema ir tuo, kad privalėjo atrasti laiko skaityti visą to meto medžiagą susijusią su spektakliu: „Ir nieko nebereikia. Užtenka tik vakaro su istoriją liudijančia knyga“. Iš tikro, mūsų istorija turi kuo didžiuotis ir spektaklis „Amerika pirtyje“ vienas gražiausių to pavyzdžių. Kai 1893 m. Vincas Kudirka „Varpe“ paskelbė konkursą dramoms sukurti ir gavo Keturakio veikalą, labai juo susižavėjo. Parodė Jonui Jablonskiui, Gabrielei Petkevičaitei-Bitei, Juozui Tumui-Vaižgantui, Gabrieliui Landsbergiui-Žemkalniui, Mykolui Lozoraičiui. Šiems drama pasirodė verta dėmesio ir buvo nuspręsta statyti spektaklį, kuris vėliau nuskambėjo kaip lietuvių tautos savimonės akcija, tapo chrestomatiniu spektakliu, davusiu pradžią profesionaliajam lietuvių teatrui, ir vienu ilgiausiai rodomų spektaklių Lietuvos istorijoje. Valstybinio Kauno dramos teatro aktoriai jį jau suvaidino 705 kartus.

Bene keturiasdešimt ketverius metus spektaklį vaidinantys aktoriai Algirdas Pintukas (Vincas), Milė Šablauskaitė (Agota) vakaro metu suvaidino keletą vaizdingiausių scenų ne tik lietuvių, bet ir esperanto kalba į kurią dramą išvertė Algirdas Pintukas. Aktoriai pasidalino linksmais, kartais komiškais gastrolių nutikimais. Milė Šablauskaitė, pradėjusi vaidinti spektaklyje trisdešimties, su didele meile prisiminė patį pirmąjį visos trupės susitikimą su režisieriumi Valdu Lencevičiumi. Iš pradžių visi buvo pasimetę, nes drama atrodė per paprasta, tačiau talentingo režisieriaus sprendimas leisti aktoriams improvizuoti, pasiteisino su kaupu. Iš 705 „Amerika pirtyje“ spektaklių, ji nedalyvavo tik viename, nes apsinuodijo pačios vaidinimui atsineštu maistu. Su nostalgija prisiminė gastroles po Lietuvą, jauninančius susitikimus su žiūrovais, išdainuotas liaudies dainas. Sako, buvo visko, buvo, kad skauda kažką, bet kai išeini, tave tarsi pagauna žiūrovas ir visi skausmai dingsta. Su lengvu kartėliu prisipažino, kad šis spektaklis jai ne tik daug davė, bet ir atėmė, nes dėl jo atsisakė daug vaidmenų.  

Šiltai aktoriaus Egidijaus Stanciko į sceną pakviestas visų mylimas ir žinomas kompozitorius Teisutis Makačinas prisiminė, kaip porą mėnesių ieškojo tinkamos spektakliui melodijos, o iš kelių sukurtų pasirinkta tik viena. Nors prieš renginį sakėsi negrosiąs, tačiau pagautas puikios vakaro metu sklandžiusios nuotaikos ir gražių prisiminimų, sugrojo ir, kartu su aktoriais, sudainavo pagrindinį vaidinimo metu skambantį kupletą.

Vakaras, kaip ir pats spektaklis, jo atsiradimo aplinkybės ir istorija, buvo įstabus: džiuginantis šviesių ir žinomų asmenybių spinduliuojama šiluma, energija ir užsidegimu.

Projekto „Po žvaigždėtu vasaros dangum. Literatūriniai vakarai Birštone 2018 m." renginys.

Projektą organizuoja: Birštono viešoji biblioteka.
Remia: Lietuvos kultūros taryba, LR kultūros ministerija ir Birštono savivaldybė.